Werkgevers uitzenden

Uitzenden

Wanneer u ervoor kiest om de nieuwe medewerker via een uitzendconstructie te laten werken, wordt ABG wettelijk gezien de werkgever. Dit houdt in dat ABG verantwoordelijk is voor onder meer ziekmeldingen, loonuitbetaling, afdracht van sociale premies en pensioen. ABG hanteert het fasensysteem van de NBBU-cao. Een flexibel systeem dat als belangrijkste voordeel heeft dat u de eerste tijd niet gebonden bent aan een medewerker.

Terug