Werkgevers zzp'ers

Dienstverlening voor de inleners van zzp'ers

Zzp'ers vormen een steeds groter aandeel van de arbeidsmarkt. Als u als werkgever een zzp'er in wilt huren, dan is het van groot belang dat wordt vastgesteld of het echt om een zelfstandige gaat. Een zelfstandige draagt namelijk zelf loonheffingen en premies af. Zou het om een werknemer in loondienst gaan, dan dient de opdrachtgever dit te doen.

De Belastingdienst heeft getracht door het verstrekken van VAR-verklaringen (verklaring arbeidsrelatie) enige duidelijkheid te verschaffen wat betreft de status van de werkende. Omdat dit niet altijd sluitend is, blijft het de verantwoordelijk voor de uitlener en de opdrachtgever (inlener) om aan de hand van aanvullende feiten en omstandigheden vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een zzp-status.

ABG Projectwerving, een werkmaatschappij die is voortgekomen uit ABG Uitzendbureau, houdt zich bezig met de dienstverlening rondom zzp'ers. Aan de hand van een reeks aanvullende omstandigheden stelt ABG Projectwerving vast of u zaken gaat doen met iemand die met recht de zzp-status heeft. Zo kunt u er op vertrouwen dat u te maken heeft met een zelfstandige en dat het niet om een verkapt dienstverband gaat. Daarnaast versturen wij u de facturen, zodat u, als u met meerdere zzp'ers werkt, maar te maken heeft met één debiteur. Tot slot kunnen wij u van uitgebreid advies voorzien wat betreft overeenkomsten, verzekeringen en aansprakelijkheid.

Terug