Hoe werkt het

Hoe werkt het?

Mocht u geïnteresseerd zijn in een samenwerking met ABG Projectwerving, dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken. Voordat ABG Projectwerving u van dienst kan zijn, dient u zich in te schrijven. Een volledige inschrijving bestaat uit:

  • Een volledig ingevuld inschrijfformulier. Hierop staan uw persoonsgegevens en indien relevant een overzicht van uw opleidingen en werkervaring.
  • Een duidelijke kleurenkopie van de voor- en achterzijde van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).
  • Een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst (niet ouder dan drie maanden).
  • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan drie maanden.
  • Een kopie van het polisblad Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Een kopie van het polisblad Arbeidsongeschiktheidsverzekering (als u deze heeft afgesloten).
  • Opgave van uw BTW nummer (indien in uw bezit).
  • Indien ABG Projectwerving tevens nieuwe opdrachten voor u gaat zoeken, dient u een actueel cv, en eventueel kopieën van relevante diploma's en certificaten in te leveren.

Facturen

U kunt wekelijks uw facturen naar ABG Projectwerving opsturen. Bij deze facturen dient een volledig ingevulde en door de opdrachtgever ondertekende werkbon te worden ingeleverd. Vervolgens zal ABG Projectwerving uw klant namens u factureren. Binnen een afgesproken termijn betaalt ABG Projectwerving uw facturen. Dit betalingstermijn is vastgelegd in de raamovereenkomst die voorafgaand aan de werkzaamheden zal worden opgesteld.